Ông Rémy RIOUX được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp [fr]

Ông Rémy RIOUX đã được Chính phủ Pháp bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp. Ông Rémy RIOUX sẽ bắt đầu đảm nhiệm chức vụ mới từ ngày 2 tháng 6 năm 2016.

Để biết thêm thông tin, xin mời tham khảo tại đây
JPEG

Cập nhật ngày 28/06/2017

Trở về đầu trang