Hội nghị chống biến đổi khí hậu - Paris 2015 / COP21 : Những thách thức chưa từng có [fr]

2015 sẽ là một năm quyết định đối với hành tinh chúng ta : vào tháng 12 tại Paris, Pháp sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP21). COP21 sẽ là một hội nghị rất quan trọng vì mục tiêu đi đến thỏa ước quốc tế về khí hậu, nhằm giới hạn nhiệt độ trái đất nóng lên không quá 2°C.

Mục tiêu nhằm đạt được một loạt những quyết định vào tháng 12 năm 2015.
Trước hết, đó là một thỏa ước đầy tham vọng và mang tính ràng buộc đối với thách thức biến đổi khí hậu liên quan đến tất cả các nước.

Tiếp đó là thông qua các đóng góp của các quốc gia. Các đóng góp này thể hiện nỗ lực của mỗi nước dự kiến có thể thực hiện thỏa ước. Vấn đề tài chính để chống lại biến đổi khí hậu cũng sẽ là một nội dung quan trọng được đề cập tới. Hiện nay, Quỹ Xanh (Fonds Vert) đã huy động được con số 9,3 tỷ đô la, trong đó gần 1 tỷ đô la đến từ Pháp.

Cuối cùng, các sáng kiến ở quy mô trong nước, thông qua các địa phương, các tổ chức dân sự và các doanh nghiệp sẽ tăng cường sự tham gia, bên cạnh sự đóng góp của Nhà nước. Thực tế, Chủ tịch hội nghị tương lai, nước chủ nhà Pháp, đã chọn cách ủng hộ để Hội nghị Paris 2015 trở thành một chương trình của những giải pháp. Đó là toàn bộ các sáng kiến bổ sung cho thỏa ước quốc tế, được thực hiện ở quy mô địa phương thông qua các chính phụ, các cơ quan chính quyền địa phương cũng như những tác nhân phi nhà nước nhằm đóng góp vào việc tăng cường cam kết của các Nhà nước trong việc giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu và về vấn đề tài chính. Chương trình giải pháp này sẽ dựa vào việc trao đổi kinh nghiệm, truyền đạt kiến thức và công nghệ cần thiết để hướng tới nền kinh tế cacbon thấp.

Cập nhật ngày 29/04/2015

Trở về đầu trang