Pégase, trang về cư trú ngoài nước và người Pháp tại nước ngoài

Bộ Ngoại giao và Phát triển quốc tế vừa thiết lập một trang Facebook dành cho người Pháp tại nước ngoài và những người chuẩn bị cư trú tại nước ngoài.

Các bạn sẽ tìm thấy những thông tin thực tế và cụ thể về những thủ tục lãnh sự cũng như những kết nối hữu ích nhằm trả lời những câu hỏi của các bạn khi các bạn cư trú tại nước ngoài, về y tế, bảo hiểm xã hội, hưu trí, hệ thống trường học Pháp và nhiều chủ đề khác nữa.

https://www.facebook.com/maisondesfrancaisdeletranger

Cập nhật ngày 06/06/2017

Trở về đầu trang