Pháp-Việt Nam : Mối quan hệ lịch sử [fr]

Quan hệ Pháp-Việt Nam có dấu ấn lịch sử chung lâu đời. Quan hệ ngoại giao Pháp - Việt Nam chính thức được thiết lập vào ngày 12 tháng 4 năm 1973. Đặc biệt, sau chuyến thăm Việt Nam cấp nhà nước của Tổng thống Pháp Mitterrand vào năm 1993 thì quan hệ ngoại giao hai nước được thúc đẩy mạnh mẽ.

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp-Việt Nam, cùng nhìn lại hình ảnh những chuyến thăm cấp cao trong lịch sử ngoại giao hai nước Pháp-Việt !

Thủ tướng Võ Văn Kiệt gặp Tổng thống François Mitterrand tại Paris le 25 juin 1993
Thủ tướng Võ Văn Kiệt gặp Tổng thống François Mitterrand tại Paris le 25 juin 1993
Chủ tịch nước Trần Đức Lương tiếp đón Tổng thống Jacques Chiracngày 13 tháng 11 năm 1997
Chủ tịch nước Trần Đức Lương tiếp đón Tổng thống Jacques Chiracngày 13 tháng 11 năm 1997
Chuyến thăm của Tổng thống Jacques Chirac : hội đàm mở rộng tại Phủ Chủ tịch, Hà Nội ngày 13 tháng 11 năm 1997
Chuyến thăm của Tổng thống Jacques Chirac : hội đàm mở rộng tại Phủ Chủ tịch, Hà Nội ngày 13 tháng 11 năm 1997
Hội đàm giữa Tổng thống Jacques Chirac và Thủ tướng Phan Văn Khải tại điện Elysée ngày 1 tháng 4 năm 1998
Hội đàm giữa Tổng thống Jacques Chirac và Thủ tướng Phan Văn Khải tại điện Elysée ngày 1 tháng 4 năm 1998
Thủ tướng Lionel Jospin đón tiếp Thủ tướng Phan Văn Khải tại điện Matignon ngày 1 tháng 4 năm 1998
Thủ tướng Lionel Jospin đón tiếp Thủ tướng Phan Văn Khải tại điện Matignon ngày 1 tháng 4 năm 1998
Tổng thống Jacques Chirac đón tiếp Tổng bí thư Lê Khả Phiêu tại điện Elysée ngày 22 tháng 5 năm 2000
Tổng thống Jacques Chirac đón tiếp Tổng bí thư Lê Khả Phiêu tại điện Elysée ngày 22 tháng 5 năm 2000
Thủ tướng Lionel Jospin đón tiếp Tổng bí thư Lê Khả Phiêu tại điện Matignon ngày 24 tháng 5 năm 2000
Thủ tướng Lionel Jospin đón tiếp Tổng bí thư Lê Khả Phiêu tại điện Matignon ngày 24 tháng 5 năm 2000
Tổng thống Jacques Chirac đón tiếp Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình ngày 4 tháng 5 năm 2001
Tổng thống Jacques Chirac đón tiếp Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình ngày 4 tháng 5 năm 2001
Tổng thống Jacques Chirac đón tiếp Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại điện Elysée ngày 28 tháng 10 năm 2002
Tổng thống Jacques Chirac đón tiếp Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại điện Elysée ngày 28 tháng 10 năm 2002
Thủ tướng Jean-Pierre Raffarin đón tiếp Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại điện Matignon ngày 30 tháng 10 năm 2002
Thủ tướng Jean-Pierre Raffarin đón tiếp Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại điện Matignon ngày 30 tháng 10 năm 2002
Chủ tịch nước Trần Đức Lương đón tiếp Tổng thống Jacques Chirac tại Phủ Chủ tịch, Hà Nội ngày 6 tháng 10 năm 2004
Chủ tịch nước Trần Đức Lương đón tiếp Tổng thống Jacques Chirac tại Phủ Chủ tịch, Hà Nội ngày 6 tháng 10 năm 2004
Tổng bí thư Nông Đức Mạnh hội đàm cùng Tổng thống Jacques Chirac tại Hà Nội ngày 7 tháng 10 năm 2004
Tổng bí thư Nông Đức Mạnh hội đàm cùng Tổng thống Jacques Chirac tại Hà Nội ngày 7 tháng 10 năm 2004
Tổng thống Jacques Chirac đón tiếp Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tại điện Élysée ngày 7 tháng 6 năm 2005
Tổng thống Jacques Chirac đón tiếp Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tại điện Élysée ngày 7 tháng 6 năm 2005
Bộ trưởng Ngoại giao Philippe Douste-Blazy hội đàm cùng Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tại trụ sở Bộ ngày 7 tháng 6 năm 2005
Bộ trưởng Ngoại giao Philippe Douste-Blazy hội đàm cùng Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tại trụ sở Bộ ngày 7 tháng 6 năm 2005
Thủ tướng François Fillon đón tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại điện Matignon ngày 1 tháng 10 năm 2007
Thủ tướng François Fillon đón tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại điện Matignon ngày 1 tháng 10 năm 2007
Tổng thống Nicolas Sarkozy đón tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại điện Elysée ngày 1 tháng 10 năm 2007
Tổng thống Nicolas Sarkozy đón tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại điện Elysée ngày 1 tháng 10 năm 2007
Tuyên bố chung tại Paris: Quốc vụ khanh Alain Joyandet Phó Thủ tướng Bành Tiến Long ngày 27 tháng 4 năm 2009
Tuyên bố chung tại Paris: Quốc vụ khanh Alain Joyandet Phó Thủ tướng Bành Tiến Long ngày 27 tháng 4 năm 2009
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Laurent Fabius tại Hà Nội ngày 4 tháng 8 năm 2013
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Laurent Fabius tại Hà Nội ngày 4 tháng 8 năm 2013
Bộ trưởng Ngoại giao Laurent Fabius đón tiếp Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tại trụ sở Bộ ngày 4 tháng 6 năm 2014
Bộ trưởng Ngoại giao Laurent Fabius đón tiếp Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tại trụ sở Bộ ngày 4 tháng 6 năm 2014
Cuộc gặp giữa Tổng thống François Hollande và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Hội nghị bộ trưởng thứ 70 của LHQ tại New York ngày 28 tháng 9 năm 2015
Cuộc gặp giữa Tổng thống François Hollande và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Hội nghị bộ trưởng thứ 70 của LHQ tại New York ngày 28 tháng 9 năm 2015
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Tổng thống Pháp François Hollande tại Phủ Chủ tịch ngày 6 tháng 9 năm 2016
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Tổng thống Pháp François Hollande tại Phủ Chủ tịch ngày 6 tháng 9 năm 2016
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại điện Elysée ngày 27 tháng 3 năm 2018
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại điện Elysée ngày 27 tháng 3 năm 2018
Kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp-Việt Nam
Kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp-Việt Nam

‹ précédent | suivant ›

Cập nhật ngày 12/04/2018

Trở về đầu trang