Pháp công bố kế hoạch dùng ngân sách đầu tư giai đoạn 2018-2022 [fr]

Kế hoạch sử dụng ngân sách đầu tư đã được Thủ tướng Pháp Édouard Philippe và nhà kinh tế Jean Pisani-Ferry công bố tại điện Matignon vào ngày 25 tháng 9 vừa qua. Trong nhiệm kỳ 5 năm, quỹ đầu tư trị giá 56,3 tỷ Euro này sẽ giúp tăng đầu tư công, thúc đẩy nước Pháp thích nghi tốt hơn trước những thách thức về kinh tế và xã hội hiện nay, đồng thời hỗ trợ cho Pháp trong quá trình chuyển đổi sang một mô hình tăng trưởng mới.

Kế hoạch sử dụng ngân sách đầu tư đã được Thủ tướng Pháp Édouard Philippe và nhà kinh tế Jean Pisani-Ferry công bố tại điện Matignon vào ngày 25 tháng 9 vừa qua, với sự có mặt của các Bộ trưởng có đóng góp vào quá trình dự thảo kế hoạch cũng như quá trình triển khai trong thời gian tới, trong đó có Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Bruno Le Maire và Bộ trưởng Tài chính công Gérald Darmanin.

Kế hoạch sử dụng ngân sách này nhằm làm tăng đầu tư công, giúp chương trình cải cách của chính phủ mang tính cụ thể hơn và hướng tới những ưu tiên cho tương lai.

57 tỷ Euro đầu tư công

Quỹ đầu tư tổng cộng gần 57 tỷ Euro được lập dự kiến cho nhiệm kỳ 5 năm, nhằm đáp ứng bốn thách thức lớn :
• Trở thành quốc gia carbon-trung hòa ;
• Cải thiện tình trạng thất nghiệp ;
• Nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua đổi mới sáng tạo ;
• Kiến tạo Nhà nước trong kỷ nguyên số.

Chi đầu tư cho bốn ưu tiên lớn

PNG
• Thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh : 20 tỷ Euro ;
• Xây dựng một xã hội giỏi kỹ năng : 15 tỷ Euro ;
• Tăng năng lực cạnh tranh gắn với đổi mới sáng tạo : 13 tỷ Euro ;
• Xây dựng Nhà nước trong kỷ nguyên số : 9 tỷ Euro.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Kế hoạch sử dụng ngân sách đầu tư giai đoạn 2018-2022, xin tham khảo tại trang web :
http://www.gouvernement.fr/partage/9537-dossier-de-presse-le-grand-plan-d-investissement
Nguồn : economie.gouv.fr

Cập nhật ngày 17/10/2017

Trở về đầu trang