Pháp trúng cử vào Ban Điều phối Viện trợ của Quỹ Toàn cầu Việt Nam

Ngày 10 tháng 6 năm 2014, Pháp đã trúng cử vào Ban Điều phối Viện trợ của Quỹ Toàn cầu của Việt Nam, trong một liên danh gồm 3 đối tác đa phương và hai đối tác song phương (Pháp và Mỹ)

Quỹ Toàn cầu là một tổ chức tài chính quốc tế hoạt động trong lĩnh vực chống AIDS, lao và sốt rét trên cơ sở quan hệ đối tác để phòng chống và triển khai các biện pháp chữa trị hiệu quả.

Được thành lập vào năm 2002 nhằm mục đích tăng cường nguồn lực chống ba loại dịch bệnh trên, Quỹ Toàn cầu thúc đẩy quan hệ đối tác giữa Chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự, khu vực tư nhân và các tổ chức cộng đồng sống chung với bệnh. Đây là phương thức hiệu quả nhất để chống lại các bệnh truyền nhiễm gây tử vong này.

Là nước đưa ra sáng kiến và sáng lập Quỹ Toàn cầu vào năm 2002, Pháp là nước đóng góp thứ 2, sau Mỹ và hỗ trợ 13% hoạt động của Quỹ.

Tháng 7 năm 2013, Tổng thống nước Cộng hòa Pháp đã khẳng định duy trì đóng góp của Pháp vào Quỹ Toàn cầu với mức đóng góp cao nhất (1,080 tỷ euros) cho 3 năm tới.

Nguồn tài chính của Quỹ Toàn cầu mà Việt Nam được thụ hưởng trong vòng 3 năm tới lên đến 158 tỷ đô la.

publié le 19/06/2014

Haut de page