Pháp và Việt Nam tăng cường hợp tác phòng chống tham nhũng [fr]

Ngày 15/01, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Cơ quan phòng chống tham nhũng Pháp đã ký kết ghi nhớ hợp tác. Bản ghi nhớ song phương này tăng cường hợp tác giữa hai nước trong việc phối hợp đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Sự hợp tác giữa các quốc gia là rất cần thiết để chống lại nạn tham nhũng xuyên quốc gia. Thông qua bản ghi nhớ hợp tác này, Thanh tra Chính phủ Việt Nam (IGV) và Cơ quan phòng, chống tham nhũng Pháp (AFA) sẽ thúc đẩy trao đổi thông tin, tài liệu về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm về các biện pháp nhằm phát hiện những hành vi tham nhũng, theo quy định của luật pháp mỗi nước.

JPEG

IGV và AFA sẽ hỗ trợ nhau, nhất là thực hiện tốt các điều khoản đã ký kết hoặc xử lý các trường hợp hai bên cùng quan tâm. Thỏa thuận cũng đề cập đến việc hỗ trợ kỹ thuật bao gồm việc trao đổi kinh nghiệm và những thông tin kỹ thuật có thể hỗ trợ việc thực thi nhiệm vụ và tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan.

Phạm vi của quan hệ hợp tác này bao gồm:
-  Tổ chức các khoá đào tạo, trao đổi kinh nghiệm của các chuyên gia;
-  Trao đổi thông tin, thiết bị, kiến thức về công nghệ thông tin;
-  Tổ chức và tham gia các sự kiện (diễn đàn, hội thảo, hội nghị) về phòng chống tham nhũng;
-  Trao đổi thông tin nhằm nâng cao nhận thức của người dân về chống tham nhũng (các chiến dịch truyền thông, …);
-  Hỗ trợ kỹ thuật trong các hoạt động nghiệp vụ thuộc phạm vi hợp tác.

"Tôi rất vui mừng vì bản ghi nhớ hợp tác được ký kết. Bản hợp tác này thể hiện quyết tâm của hai nước tăng cường hợp tác trong phòng ngừa và đấu tranh chống lại các hành vi vi phạm tính liêm chính, làm suy yếu các giá trị dân chủ, nhân quyền và nhà nước pháp quyền. AFA rất vui mừng khi có thể hợp tác với những người đồng nhiệm tại Việt Nam, theo các chuẩn mực cao của luật pháp quốc tế", ông Charles Duchaine, Giám đốc Cơ quan phòng chống tham nhũng Pháp tuyên bố.

Cập nhật ngày 10/04/2019

Trở về đầu trang