Phòng Sách [fr]

Với nhiệm vụ chính là quảng bá sách Pháp ngữ tại Việt Nam, phòng Sách phụ trách công tác tổ chức các chương trình hội thảo – giới thiệu sách tại Viện Pháp cũng như chương trình hỗ trợ xuất bản Nguyễn Văn Vĩnh nhằm dịch và xuất bản tác phẩm của Pháp sang tiếng Việt. Chương trình hợp tác năng động nhằm quảng bá sách được tiến hành dưới các hình thức đa dạng và với nhiều đối tác.

Chương trình hội thảo – giới thiệu sách

Trong vòng 5 năm trở lại đây, Viện Pháp tại Việt Nam đã hợp tác cùng các Nhà xuất bản (NXB) Việt Nam tổ chức thường xuyên các buổi hội thảo – giới thiệu sách nhân dịp xuất bản tác phẩm của các tác giả Pháp và đều gặt hái được nhiều thành công lớn.

Hỗ trợ truyền bá tư tưởng của Pháp tại Việt Nam

Phòng Sách đã hợp tác với các NXB Việt Nam tiến hành chương trình hỗ trợ xuất bản Nguyễn Văn Vĩnh (PAP) từ gần ba mươi năm nay. Đến nay, chương trình này đã giúp xuất bản gần 500 tác phẩm của các tác giả Pháp sang tiếng Việt. Các tác phẩm dịch có vài trò đặc biệt khi số độc giả có khả năng đọc sách bằng tiếng Pháp tại Việt Nam vẫn còn hạn chế. Việc dịch các tác phẩm Pháp sang tiếng Việt cũng giúp các tác phẩm này tiếp cận đến một lượng công chúng rộng rãi hơn và vì vậy, đáp ứng được nhu cầu của độc giả Việt Nam vốn quan tâm, yêu thích văn chương Pháp.

Theo thống kê của Hội Xuất bản Việt Nam, số đầu sách Pháp được nhượng bản quyền và dịch sang tiếng Việt đã tăng đáng kể trong 3 năm trở lại đây : vào năm 2013 là 52 đầu sách Pháp nhưng vào năm 2014 đã tăng lên 82 đầu sách và năm 2015 là 194 đầu sách. Trong số 194 đầu sách được Việt Nam mua bản quyền năm 2015 có 142 đầu sách dành cho thanh thiếu niên, 15 sách thuộc thể loại viễn tưởng, 10 tác phẩm truyện tranh, và 9 đầu sách khoa học xã hội và nhân văn.

Chương trình đào tạo chuyên môn

Nhằm thúc đẩy hợp tác văn hóa giữa Pháp và Việt Nam, đổi mới đội ngũ dịch giả văn học chuyện nghiệp và đẩy mạnh truyền bá văn học Pháp, phòng Sách hỗ trơ các dịch giả có chuyên môn trong các bước xin học bổng sang Pháp của Trung tâm Sách Quốc gia.

Lĩnh vực lưu trữ văn thư và bảo tồn di sản là các lĩnh vục ưu tiên trong chương trình hợp tác của chúng tôi, vì vậy phòng Sách vẫn hỗ trợ các chuyên viên lưu trữ Việt Nam tham gia các chương trình trao đổi nghiệp vụ quốc tế do Cục Lưu trữ Pháp tổ chức.

Cập nhật ngày 10/07/2017

Trở về đầu trang