Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam [fr]

Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam được thành lập năm 1989 theo sáng kiến của các doanh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh.

Là một hiệp hội phi lợi nhuận theo luật địa phương, CCIFV nằm trong mạng lưới toàn cầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc tế Pháp (CCI France International), tập hợp 115 phòng ở 85 quốc gia.

CCIFV tập hợp hơn 280 công ty thành viên, chủ yếu là các công ty con của các công ty Pháp hoặc công ty Pháp do người Pháp ở Việt Nam thành lập.

Site internet : http://www.ccifv.org/
Email : ccifv.hcm@ccifv.org

Nguồn : CCIFV

Cập nhật ngày 12/10/2018

Trở về đầu trang