Phòng sách và hội thảo [fr]

Với nhiệm vụ chính là quảng bá sách Pháp ngữ tại Việt Nam, phòng Sách phụ trách công tác tổ chức các chương trình hội thảo – giới thiệu sách tại Viện Pháp cũng như chương trình hỗ trợ xuất bản Nguyễn Văn Vĩnh nhằm dịch và xuất bản tác phẩm của Pháp sang tiếng Việt. Chương trình hợp tác năng động nhằm quảng bá sách được tiến hành dưới các hình thức đa dạng và với nhiều đối tác.

Chương trình hội thảo – giới thiệu sách

Phòng sách tổ chức mỗi tuần một hội thảo, tọa đàm hay giới thiệu sách mới được xuất bản, đây là những hoạt động luôn được độc giả và báo chí quan tâm. Chương trình hội thảo được thiết kế và thực hiện trên tinh thần “tổ chức tại Việt Nam, bằng tiếng Việt, cho người Việt Nam” nên cuộc gặp mặt thường xuyên này đã khiến cho Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội trở thành nơi hội tụ của các nhà trí thức Việt Nam và trở thành một trong những lĩnh vực năng động nhất của hợp tác văn hóa của Pháp tại Việt Nam.

Chương trình hỗ trợ xuất bản
Phòng Sách đã hợp tác với các NXB Việt Nam tiến hành chương trình hỗ trợ xuất bản Nguyễn Văn Vĩnh (PAP) từ gần ba mươi năm nay. Đến nay, chương trình này đã giúp xuất bản gần 500 tác phẩm của các tác giả Pháp sang tiếng Việt. Các tác phẩm dịch có vài trò đặc biệt khi số lượng độc giả có khả năng đọc sách bằng tiếng Pháp tại Việt Nam vẫn còn hạn chế. Việc dịch các tác phẩm Pháp sang tiếng Việt cũng giúp các tác phẩm này tiếp cận đến một lượng công chúng rộng rãi hơn và vì vậy, đáp ứng được nhu cầu của độc giả Việt Nam vốn quan tâm, yêu thích văn chương Pháp.

Theo thống kê của Hiệp hội Xuất bản Pháp, số đầu sách Pháp được nhượng bản quyền và dịch sang tiếng Việt đã tăng đáng kể trong những năm trở lại đây : vào năm 2013 là 52 đầu sách Pháp nhưng vào năm 2014 đã tăng lên 82 đầu sách, năm 2015 là 194 đầu và năm 2016 là 193 đầu sách. Trong số 193 đầu sách được Việt Nam mua bản quyền năm 2016 có 89 đầu sách dành cho thanh thiếu niên, 25 tác phẩm truyện tranh, 14 sách truyện và 26 sách tham khảo.
JPEG
Chương trình đào tạo chuyên môn

Nhằm thúc đẩy hợp tác văn hóa giữa Pháp và Việt Nam, đổi mới đội ngũ dịch giả văn học chuyên nghiệp và đẩy mạnh truyền bá văn học Pháp, phòng Sách hỗ trợ các dịch giả có chuyên môn trong các bước xin học bổng sang Pháp của Trung tâm Sách Quốc gia.

Lĩnh vực lưu trữ văn thư và bảo tồn di sản là các lĩnh vực ưu tiên trong chương trình hợp tác của chúng tôi, vì vậy phòng Sách tiếp tục hỗ trợ các chuyên viên lưu trữ Việt Nam tham gia các chương trình trao đổi nghiệp vụ quốc tế do Cục Lưu trữ Pháp tổ chức.

Cập nhật ngày 09/10/2018

Trở về đầu trang