Quan hệ chính trị song phương Pháp - Việt [fr]

Quan hệ giữa Pháp và Việt Nam còn lưu lại dấu ấn của một quá khứ chung lâu dài trải qua nhiều thử thách, từ việc chiếm đóng Đà Nẵng (1858) cho tới khi thất thủ tại Đại Biên Phủ (1954). Mối quan hệ ngoại giao thuần túy với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thiết lập từ năm 1973, nhưng chỉ tới năm 1993, với chuyến thăm của Tổng thống Mitterand tại Việt Nam thì quan hệ song phương mới có một xung lực phát triển thật sự.
Những liên hệ được dệt nên từ Lịch sử cùng sự hợp tác ở cấp độ cao của chúng ta khiến Pháp trở thành một đối tác ưu tiên của Việt Nam và là nước đối thoại chủ chốt của Việt Nam ở châu Âu. Mối quan hệ Pháp-Việt hết sức phong phú và dựa trên sự tin cậy lẫn nhau.

JPEG - 14.2 kb
Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mitterand tại Hà Nội năm 1993
JPEG - 10.3 kb
Hội đàm giữa Tổng thống Chirac và Tổng Bí thư Đảng Nông Đức Mạnh tại Paris, tháng 06/ 2005

Từ năm 1993, mối quan hệ này được đánh dấu bằng việc trao đổi thường xuyên các chuyến thăm ở cấp cao, chứng tỏ sự mạnh mẽ của quan hệ giữa hai nước. Về phía Pháp, Tổng thống Chirac đã sang thăm Việt Nam năm 1997, nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh khối Pháp ngữ, và đã thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước năm 2004. Thủ tướng François Fillon đã thực hiện chuyến thăm chính thức đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ Pháp vào tháng 11 năm 2009. Với việc triển khai Năm Pháp-Việt Nam, các chuyến thăm song phương đã được tăng cường trong năm 2013 : Bộ trưởng Lao động Michel Sapin, Bộ trưởng đặc trách Pháp ngữ Yamina Benguigui, Bộ trưởng Ngoại thương Nicole Bricq, Bộ trưởng Ngoại giao Laurent Fabius.

JPEG - 125.2 kb
Bộ trưởng Ngoại giao Laurent Fabius thăm Việt Nam (3-5 tháng 8 năm 2013)

Về phía Việt Nam, Chủ tịch nước sang thăm Pháp năm 2002, Tổng Bí thư thăm Pháp năm 2005. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Pháp vào các năm 2007 và 2013.
Tuyên bố Quan hệ đối tác chiến lược giữa Pháp và Việt Nam được ký kết (xem phần tương ứng trên địa chỉ trang web), nhân dịp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang thăm Pháp lần thứ hai (23-26 tháng 9 năm 2013) tạo nên một xung lực mới trong mối quan hệ ưu tiên giữa hai nước.

JPEG - 45.4 kb
Lễ ký kết thỏa thuận thành lập Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, ngày 12/11/2009
JPEG - 8.5 kb
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng thăm Pháp (23-26 tháng 9 năm 2013)

Cập nhật ngày 26/09/2019

Trở về đầu trang