Sau khi du học Pháp : France Alumni Vietnam [fr]

France Alumni Vietnam là mạng lưới cựu du học sinh Việt Nam, được hỗ trợ và điều hành bởi Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam. Ra mắt từ 2015, đến nay trang điện tử FAV đã có hơn 3800 thành viên và 80 đối tác.

PNG
France Alumni Vietnam có mục tiêu :

- là cầu nối giữa các cựu du học sinh Việt Nam và chính phủ Pháp ;
- thiết lập và phát triển mối quan hệ hữu nghị và đoàn kết giữa các thành viên ;
- góp phần cho sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp của các thành viên, chia sẻ các kỹ năng và hỗ trợ cho các sinh viên chuẩn bị du học Pháp ;
- thúc đẩy đời sống trí tuệ, văn hoá và thể thao của các thành viên ;
- đóng góp vào sự phát triển của nước Pháp và cộng đồng Pháp ngữ nói chung ;
- một cách tổng thể, và ngoài cộng đồng của các thành viên, là việc đóng góp vào xã hội về khía cạnh kinh tế, xã hội, văn hóa và tham gia vào đời sống cộng đồng.

FAV tổ chức hàng năm rất nhiều hoạt động dành cho các cựu du học sinh Pháp và cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam nói chung nhằm tạo nên một môi trường phát triển cá nhân và nghề nghiệp cho các cựu sinh viên.

Groupe Facebook
Liên hệ : francealumni@ifv.vn hoặc france.alumni.vietnam@gmail.com

Cập nhật ngày 30/10/2018

Trở về đầu trang