Thông qua AFD, Pháp tích cực chống dịch COVID-19 ở Đông Nam Á [fr]

Phù hợp với những cam kết mà Tổng thống nước Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron đã nêu ra, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tích cực góp phần giải quyết vấn đề vệ sinh y tế toàn cầu và đã khởi động sáng kiến « Covid-19 - sức khỏe cộng đồng » vào ngày 09/04 vừa qua. Trong khuôn khổ đó, AFD đã cấp một khoản tài trợ bổ sung 2 triệu EUR (viện trợ không hoàn lại) vào ngày 28/04/2020 cho dự án ECOMORE II. Khoản tài trợ này sẽ cho phép bổ sung một hợp phần hỗ trợ trực tiếp chống dịch Covid-19 tại 5 quốc gia Đông Nam Á.

Do những chênh lệch lớn giữa các hệ thống y tế cả ở cấp quốc gia và cấp vùng, khu vực Đông Nam Á phải chịu rủi ro lớn với dịch Covid-19. Cả khu vực chỉ có 755 trường hợp bị khẳng định là dương tính trong 2 tháng đầu tiên của dịch bênh này, tuy nhiên kể từ giữa tháng Ba tới nay dịch bệnh đã tái phát và lây lan mạnh với hơn 6000 ca dương tính, điều này khiến người ta dự báo một thách thức rất lớn trong những tuần và những tháng tới. Trước thách thức này, sự tăng cường cơ sở hạ tầng y tế cho các quốc gia trong khu vực là điều thiết yếu.

Trong khuôn khổ khoản tài trợ này, trong giai đoạn chống dịch Covid-19, bảy phòng thí nghiệm sẽ được hỗ trợ trực tiếp về các phương diện sau : tăng cường thiết bị, mua các bộ thiết bị chẩn đoán, mua đồ bảo hộ cho nhân sự, củng cố nguồn nhân lược, đào tạo và chuyển giao năng lực, triển khai các chiến lược chẩn đoán rộng rãi bổ sung cho chẩn đoán qua xét nghiệm phân tử hiện đang được coi là tham chiếu, hỗ trợ cho xử lý các dữ liệu với sự hợp tác của Việt Nghiên cứu Phát triển (IRD) để tăng cường giám sát dịch bệnh.

Ở Việt Nam, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (NIHE) tại Hà Nội cùng viện Pasteur Nha Trang và viện Pasteur TP Hồ Chí Minh là các viện nhận được sự hỗ trợ này.

Về sáng kiến « Covid-19 – Sức khỏe cộng đồng »
Trong khuôn khổ những cam kết của Tổng thống nước Cộng hòa Pháp, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đã khởi động sáng kiến « Covid-19 – Sức khỏe cộng đồng », một sáng kiến sẽ cho phép huy động 1,2 tỷ EUR trong thời gian từ nay tới mùa hè năm 2020 – trong đó có 150 triệu EUR dưới dạng viện trợ không hoàn lại) để chống dịch Covid-19. Sáng kiến này sẽ cho phép triển khai những giải pháp có mục tiêu thông qua quan hệ đối tác để giải quyết khủng hoảng chưa từng thấy mà các nước đang phát triển hiện đang phải trải qua, và bổ sung cho những hành động được sự hỗ trợ của các nhà tài trợ khác.

Cập nhật ngày 11/05/2020

Trở về đầu trang