Tấn công khủng bố tại Paris [fr]

Tấn công khủng bố tại Paris: Thiết lập một đường dây nóng dành cho các công dân và gia đình.

Ngay sau khi xảy ra các cuộc tấn công khủng bố tại Paris, một đường dây nóng liên bộ trợ giúp các nạn nhân đã được thiết lập tại Pháp: 00.33.1.45.50.34.60

Cập nhật ngày 14/11/2015

Trở về đầu trang