Hợp tác Pháp-Việt trong lĩnh vực an ninh nội địa và bảo vệ dân sự

Từ 22 đến 26 tháng 5 năm 2017 – Hợp tác Pháp-Việt trong lĩnh vực an ninh nội địa và bảo vệ dân sự liên quan tới phòng và quản lý nguy cơ cháy dành cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam.

Với sự phối hợp của Bộ phận Hợp tác về Cảnh sát của Đại sứ quán Pháp, Đại tá Bruno Ulliac, cố vấn khu vực về bảo vệ dân sự đóng tại Singapo đã phụ trách một khóa tập huấn về phòng và quản lý nguy cơ cháy dành cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam (C66). Hoạt động đào tạo này, chủ yếu do hai sĩ quan phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Pháp thực hiện, đã cho phép bồi dưỡng 25 cán bộ của các cơ quan về cứu hộ và phòng chống cháy của các tỉnh thành của Việt Nam.

JPEG

25 tháng 5 năm 2017 - Các buổi tập huấn về sơ cấp cứu / kỹ năng sơ đẳng sinh tồn dành cho các nhân viên của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Hà Nội và trường trung học Pháp Alexandre Yersin.

Chuyến công tác của Đại tá Bruno Ulliac cũng đã cho phép tổ chức ba buổi tập huấn về sơ cấp cứu / kỹ năng sơ đẳng sinh tồn dành cho các nhân viên của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Hà Nội và trường trung học Pháp Alexandre Yersin.

JPEG

Cập nhật ngày 09/08/2017

Trở về đầu trang