Thách thức và định hướng trong hợp tác ngôn ngữ [fr]

Bối cảnh hợp tác và các thách thức

Năm 1970, Việt Nam đã tham gia thành lập Cơ quan hợp tác văn hóa kỹ thuât, tổ chức liên chính phủ đầu tiên dựa trên sự chia sẻ tiếng Pháp. Năm 1997, le Vietnam tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của Tổ chức Pháp ngữ quốc tế (OIF), có mục tiêu tạo một xung lực mới cho khối Pháp ngữ.

Một chính sách ngôn ngữ đầy tham vọng và thuận lợi cho tiếng Pháp đã được thiết lập trong hệ thống các trường phổ thông và đại học của Việt Nam ngay sau khi đất nước mở cửa (1986). Nhiều lớp song ngữ (giảng dạy tăng cường tiếng Pháp, dạy toán và vật lý bằng tiếng Pháp) được mở, thường ở các lớp tốt nhất của Việt Nam, từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông. Từ năm 2006, chương trình lớp song ngữ đã được chuyển cho Bộ Giáo dục - Đào tạo (MEF). Ở hệ đại học, AUF hiện hỗ trợ khoảng 40 ngành đào tạo Pháp ngữ tại Việt Nam (3 600 sinh viên).

Việc giảng dạy tiếng Anh hiện giữ vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục của Việt Nam. Giảng dạy tiếng Nhật và tiếng Đức cũng có sự phát triển dù chưa được như giảng dạy tiếng Pháp. Giảng dạy tiếng Pháp được phổ biến rộng: đây là sinh ngữ nước ngoài thứ hai được giảng dạy tại Việt Nam, sau tiếng Anh.

Hỗ trợ giảng dạy tiếng Pháp của Đại sứ quán Pháp là một ưu tiên hợp tác nhất quán nằm trong một chính sách chung, hướng tới các đối tượng từ khi còn nhỏ đến khi đi làm. Học sinh Việt Nam thường học tiếng Pháp bời vì cha mẹ yêu mến nền văn hóa Pháp và dự định cho con đi học đại học tại Pháp hay tại các nước nói tiếng Pháp.

Ba ưu tiên

Vận động và truyền thông

Chính sách giảng dạy ngoại ngữ đang được bàn thảo tại Việt Nam bao gồm tiến hành một dự án dạy ngoại ngữ cho học sinh « Dự án 2020» đồng thời lên kế hoach xây dựng các chương trình giảng dạy và học mới dựa trên Khung tham chiếu chung của Châu Âu về ngoại ngữ (CECR).

Phối hợp với các cơ quan của Việt Nam, ưu tiên khuyến khích sự đa dạng ngôn ngữ của các thể chế, phụ huynh học sinh, hiệu trưởng...Hàng năm chúng tôi tổ chức nhiều sự kiện với các đối tác thể hiện sự phong phú đa dạng của ngôn ngữ (Ngày ngôn ngữ Châu Âu, Ngày Pháp ngữ, Ngày văn học Châu Âu...)

Đào tạo các chuyên gia tiếng Pháp

Các nhà chuyên môn: phiên dịch và đặc biệt là các giáo viên luôn nỗ lực cho sự phát triển của tiếng Pháp. Đào tạo, một ưu tiến lớn của Đại sứ quán Pháp được tiến hành lâu nay, nhất là thông qua việc hàng năm tổ chức nhiều hội thảo tại Việt Nam.

Đại diện văn hóa Pháp đối với người học

Người học có nhu cầu rất lớn trong việc được tiếp xúc với người sử dụng tiếng Pháp như tiếng mẹ đẻ và tiếp cận nền văn hóa Pháp. Người Việt Nam yêu mến nước Pháp và nền văn hóa Pháp. Công tác hợp tác với các địa phương cũng rất quan tâm đến mảng Pháp ngữ và giáo dục (có khoảng 15 quan hệ kết nghĩa giữa các trường)

Từ năm 2014, Đại sứ quán Pháp giới thiệu văn hóa tại các lớp song ngữ (qua các triển lãm, giảng dạy của các giáo viên tiếng Pháp tình nguyện tại các thành phố lớn của Việt Nam, hội thảo) tại các thành phố có cơ sở Viện Pháp (Hà Nội, Đà Nẵng, Huế).

Đại sứ quán hỗ trợ các phương pháp giáo dục đổi mới như chương trình « Bàn tay nặn bột», xuất hiện năm 1996 và được du nhập vào Việt Nam từ năm 2000 để giảng dạy các môn khoa học trong nhà trường. Một thỏa thuận đã được ký kết giữa Quĩ « Bàn tay nặn bột» và Bộ Giáo dục - Đào tạo để phối hợp phát triển các dự án thí điểm.

Công cụ và hình thức hợp tác

Các hoạt động được thực hiện trong khuôn khổ đa đối tác (nhất là trong khuôn khổ dự án « Valofrase » ‘Tăng cường giảng dạy tiếng Pháp tại Đông Nam Á’, với Bộ Giáo dục - Đào tạo của Việt Nam, Campuchia, Lào, OIF, AUF, chính phủ Québec, phái đoàn Wallonie-Bruxelles và chính phủ Pháp, cũng như trong khuôn khổ song phương.

Tiếng Pháp và triển vọng nghề nghiệp

Tại Việt nam, tiếng Pháp được coi như một ngôn ngữ đem lại thành công.
100 % học sinh các lớp song ngữ có bằng tốt nghiệp trung học và 90% vào đại học so với tỷ lệ 30% học sinh của hệ giáo dục phổ thông. Theo kết quả điều tra của AUF, gần như toàn bộ sinh viên các ngành đào tạo Pháp ngữ hay nhận bằng của Pháp tìm được việc làm trong năm đầu tiên tham gia thị trường lao động.

Một ví dụ : chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao (PFIEV). Chương trình được Pháp đưa ra vào đầu những năm 1990, nay đã được chuyển giao cho phía Việt Nam, đào tạo các kỹ sư. Những học viên này có thể lựa chọn học tăng cường tiếng Pháp để học chuyển tiếp tại Pháp. 57% sinh viên tốt nghiệp chương trình PFIEV tìm được việc trong vòng 3 tháng.

Hợp tác trong lĩnh vực y tế được ưu tiên và nổi bật trong số các dự án hợp tác bao gồm năng lực nghề nghiệp và sử dụng tiếng Pháp.

Cập nhật ngày 14/07/2017

Trở về đầu trang