Thành lập các Đơn vị nghiên cứu quốc tế hỗn hợp

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam hỗ trợ thành lập các Đơn vị nghiên cứu quốc tế hỗn hợp (UMI) theo Hiệp định liên chính phủ Thành lập trường Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội (USTH). Sau 4 năm liên tục tài trợ mua sắm trang thiết bị, với tổng số tiền là 1,6 triệu euros, năm 2014, Đại sứ quán Pháp tiếp tục hỗ trợ USTH bằng cách tài trợ cho các cán bộ nghiên cứu do Liên hiệp trường cử sang để hướng dẫn đội ngũ nhân viên mới và thành lập các UMI. Để đạt được mục đích này, với sự phối hợp chặt chẽ giữa USTH và Liên hiệp trường, trường đã thực hiện kêu gọi các đề xuất (AAP) « Mục tiêu LABOS ».

Chi tiết của AAP bao gồm các tiêu chí lựa chọn các dự án được giới thiệu trong tài liệu sau  : pdf/Anglais_AAP_OBJECTIF_LABOS.pdf

AAP được công bố ngày 24 tháng 2 năm 2014. Ý định thư sẽ phải được nộp muộn nhất vào ngày 23 tháng 3 năm 2014, do chủ đề tài soạn thảo trong mối liên hệ cộng tác chặt chẽ với trưởng khoa liên quan. Lựa chọn cuối cùng sẽ diễn ra vào tháng 7 năm 2014, để bắt đầu tài trợ vào tháng 10 năm 2014.

Các dự án sẽ được tài trợ thông qua 4 « gói-chương trình » với số tiền lên đến 70 000 euros với mỗi gói. Mỗi « gói-chương trình » sẽ hỗ trợ nhiệm vụ dài hạn của trưởng dự án và thưởng thêm cho các tiến sĩ trẻ được đào tạo tại Pháp và các thực tập sinh Thạc sĩ của USTH tham gia vào dự án cũng như hỗ trợ mua sắm những tranh thiết bị nhỏ và đồ tiêu dùng.

Mục tiêu của AAP là lựa chọn các dự án chiến lược cho năm 2014, với tổng chi phí là 280 000 euros. Báo cáo kết quả các dự án có thể sẽ được thực hiện cuối năm 2015, dưới hình thức một hội thảo khoa học do USTH tổ chức.

Mọi thắc mắc liên quan đến việc kêu gọi dự án :pdf/FAQ_Objectif_Labos_ENG-jf.pdf

Liên hệ :

Jacques FRERE,
Tùy viên Hợp tác Khoa học và Đại học, Đại sứ quán Pháp
Jacques.frere@diplomatie.gouv.fr
04 39 44 57 00

Didier LECOMTE,
Giám đốc Nghiên cứu và Đổi mới, Đại học khoa học và công nghệ Hà Nội
Didier.lecomte@usth.edu.vn
04 37 91 69 60

publié le 10/06/2014

Haut de page