Thị thực Schengen ngắn hạn dành cho vợ/chồng của công dân Pháp

Danh sách giấy tờ cần cung cấp (file pdf)  :

 • Hộ chiếu có hiệu lực, được cấp không quá 10 năm, còn giá trị ít nhất ba tháng sau ngày rời khỏi lãnh thổ các nước thành viên Shengen, còn ít nhất 2 trang trắng : Nộp bản chính và bản photocopie tất cả các trang thông tin và các trang có dấu (nếu có).
 • 01 hình thẻ đáp ứng đủ các tiêu chí sau : ảnh chụp phần đầu của đương đơn, chụp từ phía trước mặt, chụp gần thời điểm nộp đơn, người trong hình giống người thực, khổ hình 3.5 cm x 4.5 cm, là hình màu trên nền trắng đồng màu (phông nền có màu không được chấp nhận), đầu để trần.
 • Sổ hộ khẩu : Nộp bản chính và bản photocopie.
 • Giấy phép lưu trú tại Việt Nam (đối với công dân nước khác sống tại Việt nam) : bản chính + bản sao
 • Giấy tờ chứng minh đã kết hôn (bản chính + bản sao)
  - Nếu đã kết hôn tại Pháp : bản sao gần nhất (không quá 2 tháng) của giấy chứng nhận kết hôn Pháp + sổ gia đình Pháp.
  - Nếu đã kết hôn tại nước ngoài : bản sao gần nhất (không quá 2 tháng) của giấy chứng nhận kết hôn Pháp + sổ gia đình Pháp.
 • Giấy tờ chứng minh quốc tịch Pháp của người chồng/vợ tương lai (bản sao) :
  - Chứng minh thư Pháp còn hiệu lực ; hoặc
  - Giấy chứng nhận quốc tịch Pháp ; hoặc
  - Giấy tờ chứng minh đã đăng ký là công dân Pháp sống ngoài nước Pháp ; hoặc
  - Quyết định cấp hay trả lại quốc tịch Pháp ; hoặc
  - Giấy khai sinh có ghi chú liên quan đến quốc tịch Pháp.
 • Lệ phí hồ sơ : miễnphí

publié le 29/12/2014

Haut de page