Thị thực dài hạn dành cho nhà khoa học

Danh sách giấy tờ cần cung cấp :

  • 01 hình thẻ đáp ứng đủ các tiêu chí sau : ảnh chụp phần đầu của đương đơn, chụp từ phía trước mặt, chụp gần thời điểm nộp đơn, người trong hình giống người thực, khổ hình 3.5 cm x 4.5 cm, là hình màu trên nền trắng đồng màu (phông nền có màu không được chấp nhận), đầu để trần.
  • Hộ chiếu có hiệu lực, được cấp không quá 10 năm tính đến ngày nộp hồ sơ, còn giá trị ít nhất là 15 tháng. Nộp bản chính và bản photocopie tất cả các trang thông tin và các trang có dấu (nếu có).
  • Sổ hộ khẩu : Nộp bản chính và bản photocopie.
  • Convention d’accueil của một nhà nghiên cứu hoặc một giảng viên-nhà nghiên cứu nước ngoài (bản chính + bản sao) có chữ ký và con dấu của đơn vị tiếp nhận cũng như chữ ký và con dấu của Préfecture nơi tọa lạc đơn vị này.
  • Lệ phí hồ sơ : trả bằng tiền mặt bằng đồng VN tương đương với 99 Euros.

Lưu ý  : lệ phí hồ sơ không được hoàn lại trong trường hợp từ chối cấp thị thực.

publié le 24/11/2016

Haut de page