Thị thực dài hạn để du học

Thủ tục Campus France
Mọi đương đơn xin « Thị thực dài hạn để du học » đều bắt buộc phải hoàn thành Quy trình Campus France trước khi nộp hồ sơ xin thị thực tại phòng Lãnh sự. Những hồ sơ xin « Thị thực dài hạn » không có chứng nhận của Campus France đều không thể nộp ở phòngLãnh sự.
Để biết thêm thông tin về Campus France Vietnam và về thủ tục du học tại Pháp, xin mời tham khảo trang web Campus France Vietnam : http://www.vietnam.campusfrance.org/vi hoặc liên hệ trực tiếp nhân viên Campus France nơi gần nhất với bạn.

Hồ sơ xin thị thực bao gồm :

Giấy chứng nhận khác (tuỳ trường hợp) :
Giấy phép của cha mẹ
Giấy chứng nhận bảo lãnh
Giấy cam kết bảo lãnh tài chính

Lưu ý  : Trường hợp từ chối thị thực, lệ phí hồ sơ không được bồi hoàn. Phòng Lãnh sự không có trách nhiệm giải trình việc từ chối thị thực sinh viên.

Thủ tục khi tới Pháp
Tờ khai OFII mà phòng Lãnh sự đã cấp cùng với khi cấp thị thực, bắt buộc phải được mang theo khi sang Pháp.
Thị thực được cấp là VLS-TS, một thị thực dài hạn có giá trị như thẻ lưu trú (VLS = thị thực dài hạn, TS = thẻ lưu trú). Tức là, thị thực này cho phép cư trú tạm thời tại Pháp, thời gian điều chỉnh tùy thuộc vào hoàn cảnh khi hoàn thành thủ tục OFII :
Ngay khi tới Pháp, mọi người dân nước ngoài có thị thực VLS-TS phải điền phần tiếp theo của tờ khai OFII « RUBRIQUES A COMPLETER DES L’ENTREE EN FRANCE ET AVANT L’ENVOI A L’OFII », rồi gửi tới phòng OFII (Phòng nhập cư và hòa nhập Pháp), cùng với bản chụp của các trang hộ chiếu. Đương sự phải đến theo hẹn đã được ấn định trong giấy triệu tập mà phòng OFII địa phương đã gửi cho đương sự.

Việc hoàn thành các thủ tục này bắt buộc phải được thực hiện trong vòng ba tháng đầu sau khi tới Pháp để được phép lưu trú tại Pháp. Đối với sinh viên tuổi vị thành niên, thủ tục này phải được thực hiện trong vòng 2 tháng ngay sau khi đương sự đủ 18 tuổi.

publié le 24/11/2016

Haut de page