Thị thực lưu hành mới cho các cựu sinh viên du học Pháp ! [fr]

Từ nay, các sinh viên Việt Nam có bằng Thạc sỹ hoặc trình độ tương đương được cấp tại Pháp, có thể được xem xét cấp thị thực lưu hành có giá trị trong vòng từ 1 đến 5 năm, với điều kiện phải làm một bộ hồ sơ xin cấp thị thực ngắn hạn hoàn chỉnh theo quy định cụ thể trên trang web của Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán http://www.ambafrance-vn.org/Visa-p... hoặc http://www.consulfrance-hcm.org/Vis...).

Hồ sơ xin thị thực này phải kèm theo photocopy của bằng cấp liên quan.

Đây là một hoạt động nằm trong chính sách toàn diện hơn về tăng cường quan hệ với những người Việt Nam đã từng du học tại Pháp.

Cập nhật ngày 13/11/2015

Trở về đầu trang