Thiên tai : Mưa lớn và gió mạnh tại khu vực miền Trung của Việt Nam

Mưa lớn kèm theo gió mạnh có thể gây ra những thiệt hại vật chất được dự báo sẽ xảy ra tại khu vực miền Trung Việt Nam (từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa) trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 11 đến 4 tháng 12 năm 2016. Du khách được khuyến cáo không nên lưu lại tại khu vực này trong thời gian nêu trên.

Cập nhật ngày 29/11/2016

Trở về đầu trang