Thỏa thuận Paris – Kết thúc tiến trình gia nhập của Liên minh châu Âu và các nước thành viên [fr]

Pháp hoan nghênh việc Cộng hòa Séc phê chuẩn vào ngày 5 tháng 10 thỏa thuận Paris về khí hậu, kết thúc tiến trình gia nhập thỏa thuận của toàn thể Liên minh châu Âu và các Quốc gia thành viên.

Được thông qua vào ngày 12 tháng 12 năm 2015 tại Hội nghị về khí hậu Paris COP21, Thỏa thuận Paris hiện đã được 166 quốc gia phê chuẩn. Mục tiêu của thỏa thuận nhằm hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức dưới 2°C, tăng cường khả năng thích ứng của các nước với biến đổi khí hậu và hướng các luồng tài chính vào những hoạt động kinh tế có lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính thấp.

Pháp tiếp tục nỗ lực làm việc vì thành công của COP23, sẽ diễn ra vào tháng 11 do Fidji làm chủ tịch, và vì thành công của COP24, sẽ do Ba Lan làm chủ tịch. Pháp chú trọng để Liên minh châu Âu duy trì một cách thức tiếp cận điển hình với những tham vọng cao hơn nữa.

Nhân dịp hai năm ký kết thỏa thuận Paris về khí hậu ngày 12 tháng 12, Pháp sẽ tổ chức tại Paris, cùng với Liên hiệp quốc và Ngân hàng Thế giới, một Hội nghị cấp cao nhằm khuyến khích sự tham gia của các tác nhân tài chính công và tư. Hội nghị này sẽ qui tụ toàn thể các tác nhân chủ chốt về tài chính và khí hậu để cùng nhau thiết lập các công cụ, liên minh và sáng kiến cần thiết cho việc lưu tâm bảo vệ môi trường trong hoạt động tài chính và đẩy nhanh việc triển khai các dự án cụ thể.

Cập nhật ngày 17/10/2017

Trở về đầu trang