Thông báo thanh lý

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam thông báo sẽ bán thanh lý một xe máy như sau:

Mô tả tài sản:
-  Xe máy hiệu : HONDA
-  Kiểu: LEAD
-  Năm đăng ký : 2009
- Số kilomet đã chạy : 26321km
JPEG
Điều kiện thanh lý:
1/ Việc bán thanh lý không kèm theo điều kiện bảo hành cho tài sản
2/ Người mua có thể liên hệ với ông Huỳnh Văn Hùng (ĐT: 39 44 57 64 hoặc 09 02 10 56 18) để xem xe từ thứ hai đến thứ sáu tại Đại sứ quán Pháp, 57 Trần Hưng Đao, Hà Nội
3/ Người mua có thể trả giá bằng tiền VND để trong phong bì dán kín, ghi rõ họ tên, gửi qua lễ tân của Đại sứ quán Pháp, 57 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Phong bì đề người nhận là ông Tổng thư ký Đại sứ quán Pháp và ghi rõ:
“Đơn xin mua xe máy LEAD của Đại sứ quán Pháp
KHÔNG MỞ”

4/ Thời hạn cuối cùng gửi đơn xin mua được ấn định là vào 17h00 thứ sáu ngày 13/09/2019
5/ Không đơn mua xe nào được chấp nhận sau thời hạn nêu trên.
6/ Tất cả các nhân viên của Đại sứ quán được giao trách nhiệm tổ chức việc bán xe không được mua xe dưới mọi hình thức mua trực tiếp hay qua người trung gian (điều khoản 175 của bộ luật hình sự)
7/ Người mua được chọn sẽ có thời gian 2 ngày sau khi nhận được thông báo để đến gặp Đại sứ quán Pháp làm thủ tục mua. Sau thời hạn này nếu người được chọn không đến làm thủ tục, người trả giá cao thứ hai sẽ được chọn là người mua tiếp theo.
8/ Cũng trong vòng 2 ngày sau khi được thông báo, người được mua xe sẽ phải trả tiền bằng chuyển khoản vào tài khoản VND của Đại sứ quán Pháp.
9/ Người mua sẽ phải trả thêm cho Đại sứ quán Pháp một khoản lệ phí 6% giá bán.

Cập nhật ngày 03/09/2019

Trở về đầu trang