Thông tin chung về Thị thực dài hạn

Thông tin chung về thị thực dài hạn, có giá trị như thẻ lưu trú

Thị thực này là loại thị thực dài hạn, có giá trị như thẻ lưu trú (VLS-TS).

Ngay khi đặt chân đến Pháp, công dân nước ngoài đến Pháp với visa VLS-TS phải gửi đến tổ chức OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration) mẫu đơn đã điền đầy đủ thông tin, mà Đại sứ quán Pháp đã cấp khi lấy thị thực, cùng với bản sao tất cả các trang của hộ chiếu. Đương sự sau đó phải trình diện tại Direction territoriale de l’OFII, theo yêu cầu trình diện của cơ quan này. Sau khi đến trình diện và đóng thuế, OFII sẽ đóng dấu lên hộ chiếu của đương sự. Chỉ khi hoàn thành các thủ tục này trong vòng 3 tháng kể từ khi đặt chân đến Pháp, OFII mới chính thức cho phép đương sự lưu trú tại Pháp.

Nếu có ý định kéo dài việc lưu trú của mình tại Pháp sau khi thị thực dà ihạn hết hiệu lực, người mang thị thực VLS-TS phải xin cấp thẻ lưu trú tại Préfecture nơi mình sinh sống, hai tháng trước khi thị thực hết hạn.

Nộp hồ sơ như thế nào ?

Đương đơn đích thân nộp hồ sơ tại Đại sứ quán Pháp tại Hà nội.
Không xem xét hồ sơ gửi qua đường bưu điện, fax hay thư điện tử.

Hẹn nộp hồ sơ

Thông tin cần biết

 • Đương đơn xin thị thực phải cư trú hợp pháp tại Việt Nam.
 • Hồ sơ xin thị thực phải nộp sớm nhất 3 tháng hay trễ nhất 15 ngày trước ngày dự định đi.
 • Thời gian xem xét hồsơ xin thị thực trung bình là 15 ngày.
 • Các dữ kiện sinh học (10 dấu vân tay và ảnh kỹ thuật số) được lấy tại thời điểm nộp hồ sơ.
 • Hồ sơ được xem xét dựa trên các giấy tờ do quý vị cung cấp. Tại quầy nhận hồ sơ, không yêu cầu nộp thêm giấy tờ bổ sung. Nếu trong hồ sơ của quý vị thiếu một văn bản, có nghĩa là quý vị không thể hoặc không muốn cung cấp văn bản đó.
 • Việc hồ sơ không hoàn chỉnh có khả năng đưa đến quyết định từ chối cấp thị thực. Tuy nhiên, cung cấp đầy đủ các văn bản không bảođảm đương nhiên được cấp thị thực.
 • Khi cần thiết, đương đơn có thể được mời đến phỏng vấn và được yêu cầu cung cấp thêm giấy tờ.
 • Tất cả giấy tờ bằng tiếng Việt phải kèm theo bản dịch hợp lệ (có dấu công chứng của phòng tư pháp) sang tiếng Pháp hay tiếng Anh.
 • Các giấy tờ khi nộp phải có kèm theo bản sao (photocopie). Bản sao sẽ được ký xác nhận hợp lệ khi trình bản chính. Phòng visa chỉ giữ lại bản sao. Bản chính được trả lại ngay cho khách
 • Các bản photocopie phải là cỡ giấy A4.
 • Không chấp nhận văn bản là fax hay e-mail.

Đương đơn phải tự lựa chọn loại thị thực mà mình muốn xin và cung cấp các giấy tờ chứng minh phù hợp. Theo đó, phòng thị thực sẽ xem xét hồ sơ. Quyết định cấp hay từ chối cấp thị thực đượcthành lập dựa trên nội dung hồ sơ mà đương sự đã nộp.

publié le 29/12/2014

Haut de page