Thủ tục đi Pháp

JPEG VISA JPEG THỊ THỰC

Người đă được cấp thị thực đi lại cần biết: có thể sẽ phải xuất trình:
- điều kiện lưu trú tại Pháp
- phương tiện lưu trú
- bảo hiểm y tế hồi hương
- và xuất trình giấy cam kết trở về

*******************************************************************************************************************************************

********************************************************************************************************************************************

Lưu ý!

  • Mẫu đơn xin thị thực phải được điền bằng tiếng Pháp HOẶC tiếng Anh. Hồ sơ xin thị thực với mẫu đơn điền bằng tiếng Việt sẽ không được chấp nhận.
  • Hồ sơ xin thị thực phải nộp sớm nhất 3 tháng, muộn nhất 15 ngày trước ngày khởi hành.
  • Trong trường hợp được cấp thị thực, khi đến Pháp, người có thị thực phải mang toàn bộ giấy tờ trong hồ sơ xin thị thực và có thể sẽ phải cung cấp cho cảnh sát hàng không và biên giới khi kiểm tra hải quan tại sân bay.

Cập nhật ngày 28/09/2018

Trở về đầu trang