Tiếng pháp ngành luật - vững hành trang nghề luật [fr]

Viện Pháp khai giảng lớp tiếng Pháp chuyên ngành Luật. Lớp học này sẽ là sự chuẩn bị tuyệt vời để thi lấy bằng tiếng Pháp chuyên ngành Luật do Phòng Công Nghiệp và Thương Mại Paris cấp. Hạn đăng ký nhập học: ngày 16 tháng 10 năm 2018.

JPEG
Tin vui cho các bạn sinh viên ngành Luật, Khoa học Chính Trị, Quan hệ quốc tế và những ai quan tâm muốn tìm hiểu về Tiếng Pháp chuyên ngành Luật - Hệ thống Tư Pháp của Pháp !!!

Viện Pháp khai giảng lớp tiếng Pháp chuyên ngành Luật. Đây là cơ hội để bạn củng cố từ vựng chuyên môn và kiến thức chuyên ngành này. Lớp học là sự chuẩn bị tuyệt vời để thi lấy bằng tiếng Pháp chuyên ngành Luật trình độ B2 do Phòng Công Nghiệp và Thương Mại Paris cấp.

Để biết thêm chi tiết, mời bạn tham khảo các liên kết dưới đây.

Tiếng Pháp chuyên ngành Luật tại Hà Nội

Tiếng Pháp chuyên ngành Luật tại thành phố Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày 20/09/2018

Trở về đầu trang