Tiếp nhận điện thoại của những người được hưởng trợ cấp.

Đại sứ quán Pháp chỉ nhận điện thoại trả lời thông tin về các vấn đề liên quan đến trợ cấp của Đại sứ quán Pháp vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần từ 10h30 đến 12h00.

Tất cả các cuộc gọi ngoài giờ nói trên sẽ không được xử lý.

Mặt khác, xin nhắc lại là những người hưởng trợ cấp chỉ được tiếp khi có hẹn trước hoặc khi có triệu tập của Đại sứ quán Pháp.

Rất mong sự thông cảm của quý vị.

Cập nhật ngày 13/07/2017

Trở về đầu trang