Trang web của Pháp về Hội nghị đánh giá Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân năm 2010 (23/03/2010)

Pháp đã cho ra mắt trang web để giới thiệu quan điểm của mình về Hội nghị đánh giá Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (TNP). Trang web này hiện đang hiển thị bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, và sẽ có thêm tiếng Tây ban nha và Ả rập.

Hội nghị đánh giá Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 28 tháng 05 năm 2010 tại New York. Đây là cuộc gặp gỡ rất quan trọng đối với chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân trên thế giới.

Pháp sẽ tham gia hết sức để đóng góp vào thành công của sự kiện này. Chúng ta nên tận dụng cơ hội này để tiến tới một thế giới an toàn hơn có thể thực hiện được tất cả các mục tiêu đề ra trong Hiệp ước liên quan đến không phổ biến vũ khí hạt nhân, giải trừ vũ khí hoặc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình.

Chúng ta hi vọng Hội nghị lần này sẽ là dịp để thông qua một kế hoạch hành động cụ thể và thiết thực ở 3 lĩnh vực trên. Cùng với các nước đối tác trong Liên minh châu Âu, Pháp đã đưa ra nhiều đề xuất. Đó là một chương trình đầy tham vọng và thực sự có khả năng giúp chúng ta tiến tới một thế giới an toàn hơn.

Chúng ta phải xây dựng một trật tự hạt nhân mới, dựa trên Hiệp ước không phổ biến hạt nhân và từ những thực tế của thế giới ngày nay. Pháp sẽ kiên quyết bênh vực cho trật tự hạt nhân mới này vào tháng 05/2010 tại New York và cả về sau.

Cập nhật ngày 26/03/2010

Trở về đầu trang