Trao đổi kinh nghiệm Pháp- Việt Nam về Chính sách Khí hậu

Ngày 3 /12/ 2013, AFD và Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã đồng tổ chức, với sự hỗ trợ của ADETEF, hội thảo về « Theo dõi, quản lý và đánh giá nỗ lực ngân sách Nhà nước cho ứng phó với biến đổi khí hậu : chia sẻ kinh nghiệm giữa Pháp và Việt nam ». Hai đại diện của Bộ Sinh thái, Phát triển bền vững và Năng lượng đã trình bày tại hội thảo. Hơn một trăm đại biểu và nhiều nhà báo đã tham dự hội thảo. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham dự toàn bộ hội thảo và tham gia tích cực vào các trao đổi.

JPEG - 51 ko
Présentation de la stratégie et bilan activités Climat au Vietnam par M. Rémi GENEVEY, Directeur de l’AFD au Vietnam

NGUYEN Thi Thanh An, AFD Vietnam

publié le 25/06/2014

Haut de page