Trung tâm Đại học Pháp và chương trình đào tạo liên kết

Các cơ sở giảng dạy Đại học Pháp hiện góp một phần đáng kể ở Việt Nam và tham gia bù đắp sự thiếu hụt cấu trúc về đào tạo trình độ Thạc sĩ gây khó khăn cho đất nước. Bên cạnh những chương trình đào tạo liên kết của Pháp trong một môi trường có tổ chức (Trung tâm Đại học pháp – theo PUF), theo thống kê của Đại sứ quán Pháp cho năm học 2013/2014, có hơn 800 sinh viên Việt Nam liên tục đăng kí theo học với khoảng 30 chương trình đào tạo cấp bằng của Pháp. Các chương trình đào tạo này cũng thu hút được một số lượng nhỏ các sinh viên Pháp tại Việt Nam tham gia.

Tải danh sách các chương trình đào tạo liên kết (ngoài cấp bằng kép và đào tạo y khoa) tại Việt Nam được thống kê cho năm học 2013/2014 tại đây.

JPEG

Kể từ khi thành lập năm 2004, Trung tâm Đại học Pháp tham vọng sẽ xây dựng được các chương trình đào tạo liên kết tại Việt Nam (có 40% chương trình đào tạo liên kết vào thời đểm thành lập) với đối tác là các trường Đại học Quốc gia Việt Nam tại Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Với hỗ trợ ban đầu trong khuôn khổ Quỹ đoàn kết ưu tiên (FSP) hiện nay đã kết thúc, từ năm 2011, PUF chuyển quyền quản lí hoàn toàn sang phía Việt Nam. Từ đấy PUF tại Hà Nội và TP Hồ chí Minh đi theo những hướng khác nhau :

PUF tại Hà Nội, do hai bên Pháp Việt đồng lãnh đạo đã kết thúc vào tháng 11 năm 2011, đang tìm một hơi thở mới khi các chương trình đào tạo ban đầu đã chuyển giao cho các bộ phận khác của Đại học Quốc gia Hà Nội. PUF tại Hà Nội, được xem như một vườn ươm các chương trình đào tạo liên kết, hỗ trợ về mặt hành chính và hậu cần cho những năm đầu tiên của chương trình liên kết ; không chỉ đào tạo một chương trình đào tạo thường xuyên, chương trình Thạc sỹ 2 (M2) về quản lí tài chính của Viện quản trị Doanh nghiệp (IAE) Bordeaux 4.

Một chương trình đào tạo M2 khác về quản lí truyền thông, tương tự như IAE Bordeaux 4 và là chương trình đào tạo thường xuyên, hiện đang được nghiên cứu, cũng như Master MIAGE (Phương pháp tin học ứng dụng cho quản lí doanh nghiêp) phối hợp với các trường Đại học Bordeaux 4 và Đại Học Tours.

Về mặt hành chính, PUF Hà Nội trực thuộc Viện Pháp Ngữ Quốc tế (IFI) được trường Đại học Quốc gia quyết định thành lập nằm trong Đại học Quốc gia Việt Nam tại Hà Nội năm 2012, trên cơ sở (và tiếng tăm) của Viện Tin học Pháp Ngữ (IFI trước đây) do Cơ quan Đại học Pháp Ngữ (AUF) quản lí cho đến tháng 1 năm 2014.

PUF TP Hồ Chí Minh (HCMV), là một bộ phận riêng của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (tương đương với một khoa), cho đến này có 5 chương trình đào tạo liên kết với Pháp, tổ chức thành 2 nhóm chuyên ngành :

- Cử nhân Kinh tế Quản lý, ban đầu là do Toulouse School of Economics (TSE, Université Toulouse Capitole) cấp bằng, với 2 chương trình học (bằng tiếng Pháp và tiếng Anh). Những thay đổi của khoa kinh tế của trường Đại học Toulouse Capitole đã kéo theo sự thay đổi việc cung cấp các chương trình học.

Liên kết với trường Đại học quốc Gia TP Hồ Chí Minh, bằng cử nhân kinh tế và quản lí, phù hợp với nhu cầu thị trường việc làm của Việt nam, nhưng dưới sự phụ trách của IAE Toulouse sẽ được cấp bằng riêng cho Việt Nam từ năm 2014 (luôn là bằng của Toulouse Capitole và được duy trì trong khối pháp ngữ mà phía Pháp ban đầu muốn xóa bỏ).

- Một chương trình Thạc sỹ về Kinh tế doanh nghiệp (Đại học Toulouse Capitole-TSE) dạy bằng tiếng Anh.

- Một chương trình Cử nhân Tin học (Đại học Bordeaux 1, dạy bằng tiếng Pháp)

- Hai chương trình Thạc sỹ tin học (Đại học Bordeaux 1 và Đại học Paris Sud) với một chương trình học chung của năm thứ nhất Thạc sỹ – M1).

publié le 29/05/2014

Haut de page