Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nghiên cứu Nông nghiệp vì sự Phát triển (CIRAD) [fr]

Từ hơn 20 năm nay, CIRAD là một đối tác lớn của các viện nghiên cứu quốc gia và các trường Đại học Việt Nam.

Các cán bộ nghiên cứu của CIRAD làm việc tại Việt Nam thông qua các cơ quan đối tác về chăn nuôi, trồng trọt, thú y, và dịch tễ, an toàn và chất lượng lương thực thực phẩm, nông nghiệp sinh thái vì một nền nông nghiệp có khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và góp phần làm giảm bớt những tác động của các hiện tượng này, quản lí nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là đất và nước hoặc về khoa học thông tin và truyền thông.

Cập nhật ngày 25/09/2019

Trở về đầu trang