Trường Pháp tại Hà Nội mở cửa lại sau thời gian đóng cửa do dịch Covid-19 [fr]

Sau 12 tuần học từ xa, học sinh tất cả các cấp ( mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) của trường quốc tế Pháp đã quay trở lại trường tại Hà Nội.

Các lớp cuối cấp và lớp mẫu giáo đã gặp lại thầy cô từ tuần trước.

Như đã từng thông báo, trong hoàn cảnh đại dịch toàn cầu COVID-19, Việt Nam đã đóng cửa tất cả các trường học trên toàn lãnh thổ từ ngày 3 tháng 2 năm 2020. Trong thời gian các trường học đóng cửa và học sinh phải ở nhà, chương trình giảng dạy được thực hiện từ xa.

Các trường học được mở lại dần dần từ đầu tháng 5 ở quy mô cấp tỉnh và thành phố trung tâm tùy thuộc vào nguy cơ từng địa phương.

Khi thủ đô Hà Nội cho phép các trường học mở cửa trở lại, trường Pháp Alexandre Yersin đã chuẩn bị đón học sinh và nhân sự trong điều kiện tốt nhất về mặt an toàn dịch tễ, mà hiện tại Việt Nam đang kiểm soát rất tốt.

Quay trở lại làm việc trực tiếp là một thông tin tốt lành đối với giáo viên và học sinh, vừa quay trở lại thói quen học tập vừa tuân thủ các hành vi an toàn ( đo thân nhiệt tại cổng trường, bắt buộc đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên).

‹ précédent | suivant ›

Cập nhật ngày 18/05/2020

Trở về đầu trang