Trường Trung học Pháp Alexandre Yersin [fr]

Trường Trung học Pháp Alexandre Yersin (LFAY) là một cơ sở quản lý trực tiếp của Cơ quan giáo dục Pháp tại nước ngoài (AEFE), nằm tại thành phố Hà Nội, thủ đô của Việt Nam.

JPEG
Trường đón tiếp 1000 học sinh, từ lớp mẫu giáo bé đến lớp cuối cấp phổ thông Trung học. Quá trình học tập cho phép học sinh tiếp cận hệ thống đại học của Pháp và quốc tế.

Từ năm 2018, trường chuyển tới cơ sở mới có diện tích 2,8 ha gần cầu Long Biên. Tòa nhà cho phép các em học sinh tham gia nhiều hoạt động thể thao và văn hóa. Học sinh cũng có điều kiện tiếp cận công nghệ mới với các trang thiết bị tin học và khoa học hiện đại.
JPEG
Trang web : https://lfay.com.vn
Liên hệ : http://bit.ly/2RHfwRr

Cập nhật ngày 24/10/2018

Trở về đầu trang