Tuyên bố của người phát ngôn [fr]

BỘ NGOẠI GIAO

Ban Truyền thông và Thông tin

Paris, ngày 6 tháng 6 năm 2005
TUYÊN BỐ CỦA NGƯỜI PHÁT NGÔN

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt nam Nông Đức Mạnh sẽ sang thăm Pháp chính thức từ ngày 6 đến 9 tháng 6 năm 2005. Tổng Bí thư sẽ đi cùng với phái đoàn gồm có Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế và hợp tác Vũ Khoan, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Giao thông và Vận tải Đào Đình Bình, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt nam Võ Thị Thắng và những người đứng đầu doanh nghiệp.

Tổng thống Pháp sẽ có một buổi làm việc trong khuôn khổ tiệc trưa chào mừng Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Ngoài ra Tổng Bí thư sẽ gặp gỡ một số thành viên của Chính phủ. Nhiều chủ đề sẽ được đề cập tới trong các cuộc hội đàm này với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt nam : quan hệ song phương kể từ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống tại Việt nam (7-8 tháng 10 năm 2004) nhân hội nghị thượng đỉnh ASEM 5, khối Pháp ngữ trong đó Việt nam là một thành viên, hội nghị thượng đỉnh Liên hiệp quốc vào tháng 9 tới tại New-York, tình hình châu á.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư sẽ có các cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Thượng viện cũng như các vị lãnh đạo của của đảng chính trị. Tổng Bí thư sẽ tới thăm Lille và hội đàm với các tác nhân hợp tác phi tập trung giữa Việt nam và vùng Nord-Pas de Calais.

Pháp là nhà đầu tư châu Âu hàng đầu của Việt nam và là nhà tài trợ song phương thứ hai về viện trợ phát triển chính thức với số tiền viện trợ lên tới 334 triệu euro năm 2005. Sự hợp tác song phương này chủ yếu tập trung vào hỗ trợ cải cách luật pháp và hành chính, tăng cường Nhà nước pháp quyền, hiện đại hóa hệ thống giáo dục và nghiên cứu, chuyển đổi kinh tế và các chương trình giảm nghèo.

Cập nhật ngày 13/03/2006

Trở về đầu trang