Việt Nam chuẩn bị Hội nghị quốc tế về Khí hậu

.

JPEG
Việt Nam khởi động công tác chuẩn bị cho « đóng góp » của Việt Nam (Dự kiến đóng góp do quốc gia tự quyết định – INDC) cho Hội nghị quốc tế về Khí hậu sẽ diễn ra vào tháng 12 năm 2015 tại Paris (COP 21 – Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 21). Ngày 18/08/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội thảo khởi động xây dựng báo cáo, quy tụ đại diện các Bộ, ngành và các Đối tác phát triển chính. « Đóng góp » này sẽ dưới dạng một báo cáo chính thức tập hợp các hoạt động mà Việt Nam thực hiện về giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, thích ứng với hệ quả của biến đổi khí hậu, nhu cầu tài trợ và nhu cầu công nghệ. Báo cáo sẽ được gửi đến Liên hợp quốc vào tháng 5 năm 2015 và đưa ra thảo luận tại COP21 tại Paris.

Việt Nam tham gia vào các nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến toàn cầu chống biến đổi khí hậu. Thông qua các dự án cụ thể và chương trình hỗ trợ ngân sách ứng phó với biến đổi khí hậu SP-RCC, AFD hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng và thực thi chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu. AFD đã tham dự Hội thảo khởi động và sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các giai đoạn tiếp theo của Báo cáo này.

publié le 23/09/2014

Haut de page