Xác nhận/hợp thức hóa giấy tờ

Phòng các vấn đề liên quan đến hành chính đối với công dân Pháp chỉ làm việc khi đã có hẹn trước. Bộ phận này đảm trách các vấn đề liên quan đến hộ chiếu, chứng minh thư, đăng ký lãnh sự, đăng ký bầu cử, xác nhận/hợp thức hóa giấy tờ.

Lấy hẹn bằng cách điền và gửi mẫu. Xin vui lòng nêu rõ ngày, giờ cần hẹn và mục đích của buổi làm việc. Chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp cuộc hẹn theo yêu cầu.

Lưu ý : giờ làm việc của bộ phận này từ 08h45 đến 11h45, từ thứ hai đến thứ sáu.

Cập nhật ngày 22/02/2019

Trở về đầu trang