Xác nhận/hợp thức hóa giấy tờ

Kể từ ngày 04/09/2012, Phòng các vấn đề liên quan đến hành chính đối với công dân Pháp chỉ làm việc khi đã có hẹn trước. Bộ phận này đảm trách các vấn đề liên quan đến hộ chiếu, chứng minh thư, đăng ký lãnh sự, đăng ký bầu cử, xác nhận/hợp thức hóa giấy tờ.

Lấy hẹn bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ sau : rdv-afe.hanoi-amba@diplomatie.gouv.fr. Xin vui lòng nêu rõ ngày, giờ cần hẹn và mục đích của buổi làm việc. Chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp cuộc hẹn theo yêu cầu.

Lưu ý : giờ làm việc của bộ phận này từ 08h30 đến 12h00, từ thứ hai đến thứ sáu.

Cập nhật ngày 16/06/2014

Trở về đầu trang