Xuất bản ấn phẩm mới về khí hậu

Xuất bản ấn phẩm mới về khí hậu, tác giả Fabio Grazi

Fabio Grazi là nhà kinh tế học chuyên về các vấn đề năng lượng và môi trường tại AFD. Kể từ năm 2015, anh đảm nhận vai trò Trưởng ban « Cơ sở hạ tầng : Năng lượng, Giao thông và Nước/Vệ sinh » tại văn phòng AFD Hà Nội.

Ba ấn phẩm mới của Fabio hiện được đăng tải trên trang điện tử của AFD Hà Nội. Hai trong số những ấn phẩm mới này đã xuất hiện trong bộ « Vấn đề Phát triển (QDD) », giới thiệu những báo cáo đánh giá và nghiên cứu được AFD khởi xướng và hỗ trợ. Ấn phẩm thứ ba là sự đóng góp của tác giả cho số đặc biệt của Vietnam Investment Review dành cho hội nghị COP 21 : « Vietnam’s Responses to Climate Change », phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam (MONRE).

Hãy khám phá những ấn phẩm của chúng tôi qua đường dẫn sau:
http://www.afd.fr/lang/vi_VN/home/pays/asie/geo-asie/afd-vietnam

Cập nhật ngày 15/02/2016

Trở về đầu trang