Chương trình tập huấn BELC ASEAN tại Bangkok từ 20 đến 24 tháng 3 năm 2017

Sau thành công của trường đại học hè BELC ASEAN lần thứ nhất được tổ chức vào tháng 6 năm 2015, Đại sứ quán Pháp tại Bangkok dự kiến tổ chức trường BELC phạm vi vùng từ 20 đến 24 tháng 3 năm 2017.

BELC là một khóa tấp huấn về phương pháp sư phạm do CIEP (Trung tâm Sư phạm Quốc tế) chịu trách nhiệm về chuyên môn, dành cho giáo viên dạy tiếng Pháp nhằm bồi dưỡng kiến thức thực hành nghề nghiệp và nắm vững những đặc trưng của giảng dạy tiếng Pháp cho đối tượng học sinh phổ thông và sinh viên.

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam mời các giáo viên tiếng Pháp tại Việt Nam hãy ứng cử để có cơ hội tham gia vào trường đại học vùng được tổ chức tại Bangkok lần thứ hai này. Các thí sinh dự tuyển chương trình tập huấn phải có trình độ tiếng Pháp B2 và hiểu rõ Khung tham chiếu Ngôn ngữ chung Châu Âu.

Chương trình tập huấn và các hình thức dự tuyển được nêu trong hồ sơ dự tuyển.

Hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự tuyển trước đêm 06/11.

Tải chương trình thực tập tại đây
Tải phiếu đăng ký thực tập tại đây

Cập nhật ngày 01/11/2016

Trở về đầu trang