Đến sứ quán Pháp [fr]

Giờ làm việc

Các bộ phận của Sứ quán Pháp làm việc tất cả các ngày trong tuần (từ thứ hai đến thứ sáu). Cụ thể:

- Bộ phận Lãnh sự:

Từ 8h45 đến 11h45

- Các bộ phận khác

Từ 8h30 đến 12h00 và từ 13h30 đến 17h30

Địa chỉ

Ngày nghỉ lễ năm 2018

Quốc khánh Việt Nam Chủ nhật ngày 2 tháng 9, được nghỉ bù vào thứ 2 ngày 3 tháng 9 năm 2018
Giáng sinh thứ 3 ngày 25 tháng 12 năm 2018

Cập nhật ngày 25/10/2018

Trở về đầu trang