Đến sứ quán Pháp [fr]

Giờ làm việc

Các bộ phận của Sứ quán Pháp làm việc tất cả các ngày trong tuần (từ thứ hai đến thứ sáu). Cụ thể:

- Bộ phận Lãnh sự:

Từ 8h30 đến 11h40

- Các bộ phận khác

Từ 8h30 đến 12h00 và từ 13h30 đến 17h30

Địa chỉ

Ngày nghỉ lễ năm 2017

Tết Dương lịch Chủ nhật ngày 1 tháng 1 năm 2017
Tết Âm lịch Từ thứ 5 ngày 26 tháng 1 đến hết thứ 4 ngày 1 tháng 2 năm 2017
Giỗ Tổ vua Hùng Thứ 5 ngày 6 tháng 4 năm 2017
Ngày Giải phóng miền Nam Chủ nhật ngày 30 tháng 4, được nghỉ bù vào thứ 3 ngày 2 tháng 5 năm 2017
Ngày Lao động Thứ 2 ngày 1 tháng 5 năm 2017
Quốc khánh Việt Nam Thứ 7 ngày 2 tháng 9, được nghỉ bù vào thứ 2 ngày 4 tháng 9 năm 2017
Giáng sinh thứ 2 ngày 25 tháng 12 năm 2017

Cập nhật ngày 13/07/2017

Trở về đầu trang